Over Recycling Netwerk – Werken bij Recycling Netwerk

Recycling Netwerk gelooft in een toekomst waarin we minder grondstoffen gebruiken, waardevolle materialen hergebruiken, en geen afval meer produceren. Maar, op dit moment daalt het gebruik van grondstoffen nog te weinig, terwijl problemen zoals vervuiling, klimaatverandering, en verlies van biodiversiteit urgenter worden.

In onze visie op een circulaire economie staat de reductie van grondstoffengebruik en optimaal gebruik en hergebruik van materialen en producten centraal. In dit systeem is circulariteit dus meer dan het recyclen van afval. Door aanpassingen in de voorkant van de productieketen, bijvoorbeeld door circulair ontwerp, meer delen, en vaker lenen, wordt grondstoffengebruik gereduceerd en waardebehoud gemaximaliseerd.